Thursday, December 28, 2006

LLibres de Maya/ Libros de Maya

Benvolguts,

Us voldria parlar dels llibres que trobo més interesants per a Maya, tant per a principiants com per a usuaris avançats. Es molt útil disposar a vegades de referencies escrites en paper per tal de fer consultes d´eines concretes o per desenvolupar métodes de treball, ja que a vegades la documentació del programa es només descriptiva i no resol el dubte principal que pot ser: Quan he de fer servir aquesta eina i no una altra?. Per a que serveix aquesta utilitat i quins problemes puc resoldre amb ella?. Tinc un munt de Nodes, pero no sé com els haig de conectar ni per a quins casos els hauria de fer servir.

A la xarxa podem trobar infinitat de tutorials, però no deixen de ser exercicis, a vegades obsolets, de temes molt concrets als que no trobem una conexió entre ells per a desenvolupar un projecte sencer. Així que es recomanable disposar del material suficient per a fer consultes i si és un llibre molt millor.

Recordar també, que els llibres no resolent tots els dubtes ja que la majoria d´utilitats y sobretot de Nodes tenen multples aplicacions i a vegades es sorprenent l´us que s´els pot donar. Un cop s´aprén els conceptes básics ja podrém començar a jugar amb ells i buscar solucions pel nostre propi peu.

Aquests són els llibres que m´han agradat més i que recomano enormement:


Bienvenidos,

Me gustaria hablaros de los libros que encuentro mas interesantes para Maya, tanto para principiantes como para usuarios abanzados. Es muy útil disponer de referencias escritas en papel para poder hacer consultas de herramientas concretas o para desarrollar métodos de trabajo, ya que a veces la documentación del programa es demasiado descriptiva y no resuelve la duda principal que puede ser: ¿Cuando he de usar esta herramienta y no otra?. ¿Para que sirve esta utilidad y que problemas puedo resolver con ella?. Tengo un montón de Nodos, pero no se como los tengo que conectar ni para que casos me serian útiles.

En la Red podemos encontrar infinidad de tutoriales , pero no dejan de ser ejercicios, a veces obsoletos, de temas muy concretos a los que no encontramos conexión entre si y que nos permitan desarrollar proyectos enteros. Así que, es recomendable disponer del material suficiente para hacer consultas y si es un libro mucho mejor.

Recordar también, que los libros no resuelven todas las dudas ya que la mayoria de herramientas y sobretodo Nodos, tienen multiples aplicaciones y a veces es sorprendente el uso que se les puede dar. Una vez se ha aprendidolos conceptos básicos ya podremos empezar a jugar con ellos y buscar soluciones por nuestro propio pie.

Estos son los libros que me han gustado mas y que recomiendo enormemente:


Maya Character animation
Jae-Jin Choi
SIBEX (English)/ANAYA(Castellano)
Per a mi el millor llibre d´iniciació a Maya. Tot i que el titol pot ser engaños no tracta solament l ´animació de personatges, es tracta d´un llibre genèric orientat a personatges. Desde el modelat amb diferents superficies (nurbs, poligons, SubDiv), texturització, el "rigging", el "setup", l´animació y la representació final.

El més interesant es que no es un llibre descafeinat on es tractin els temes més básics sino que entra directamente en materia en la producció profecional. Es recomanable, per als no iniciats, fer els exercicis básics de la documentació de Maya abans de començar amb aquest llibre.

Més de 800 pagines a tot color, un luxe per a la biblioteca.


Para mi el mejor libro de iniciación a Maya. Aunque el titulo puede ser engañoso, no trata solamente la animación de personajes, se trata de un libro genérico orientado a personajes. Desde el modelado con distintas superficies (Nurbs, poligonos, SubDiv), texturizado, "rigging", "setup", animación y la representación final.

Lo mas interesante es que no es un libro descafeinado donde se traten los temas mas básicos, sino que entra directamente en materia en la producción profesional. Es recomendable, para los no iniciados, hacer los ejercicios básicos de la documentación de Maya antes de comenzar con este libro.

Mas de 800 páginas a todo color, un lujo para la biblioteca.

The Art of Rigging
Kirian Ritchie, Jake Callery, Karim Biri
CGTOOLKIT (English)
Primer volum d´aquesta extraordinaria serie de tres, orientat al "rigging" y "setup". Edició de luxe a tot color amb un disseny espectacular i una molt bona maquetació. Per rematar-ho, l´acompanya un DVD amb més de 8 hores d´exercicis que complementen el llibre i el fan una de les adquisicions més valuoses.

En aquest primer volum, potser el més interessant dels tres, tracta el "riggejat" de personatges. "Biped", "Squash & Stretch" (un dels principis básics de l´animació) , "rigejat facial", creació d´eines per a la producció i Musculatura.

Ens trobem de seguida amb el potencial del llenguatge MEL que esdevé inprescindible un cop coneixem el procediment básic. Una bona manera d´iniciar-se en el MEL sense adonar-nos.

Principalment per a usuaris avançats i que vulguin perfeccionar aquesta tècnica.

Primer volumen de esta extraordinaria serie de tres, orientado al "rigging" y "setup". Edición de lujo a todo color con un diseño espectacular y una buena maquetación. Para rematarlo lo acompaña un DVD con mas de 8 horas de ejercicios que complementan el libro y lo hacen una de las adquisiciones mas valiosas

En este primer volumen, quizas el mas interesante de los tres. Trata el "riggeado" de personajes. . "Biped", "Squash & Stretch" (uno de los pincipios básicos de la animación), "riggeado facial", creación de herramientas para la producción y Musculatura.

Nos encontramos enseguida con el potencial del MEL que se vuelve imprescindible una vez conocemos sus procedimientos básicos. Una buenamanera de iniciarse en el MEL sin darnos cuenta.

Principalmente para usuarios abanzados y que quieran perfeccionar su técnica.Segon volum de la serie que manté les magnifiques caracteristiques de l´anterior, pero amb una densitat de materia més reduida.

Tracta temes com el "riggejat" d´elements no organics com un robot, amplia els del llibre anterior com la musculatura i dinàmiques, i en tracta d´altres com el render.

Molt recomanable també.


Segundo volumen de la serie que mantiene las magnificas características del anterior, pero con una densidad de materia mas reducida.

Trata temas como el "riggeado" de elementos no organicos como un robot, amplia los del libro anterior como musculatura y dinámicas, y trata otros como el render.

Muy recomendable también.


Aquest tercer volum potser és el més fluix dels tres, pero pot ser de gran ajuda. Tracta principalment les dinámiques de Teles, pels y cabells ("Cloth, Fur & Hair"), també una mica de "riggejat" per a "Motion Capture".

Inprescindible per acabar la col.lecció :P


Este tercer volumen quizas es el mas flojo de los tres, pero puede ser de gran ayuda. Trata principalmente la dinámicas de telas, pelos y cabellos ("Cloth, Fur & Hair"), también un poco de "riggeado" para "Motion Capture".

Imprescindible para acabar la colección :P


Mel Scripting For Maya animators
Mark R. Wilkins, Chris Kazmier
MORGAN KAUFMANN (English)

Segona edició d´aquest llibre de MEL, potser el millor per aprendre aquest llenguatge.

Ens podem trobar així d´entrada en un galimaties de lletres i nombres que ens pot tirar enrera. Pero es seguir una mica i veure que no es tant complicat i veure que arribem a fer el nostre propi "Crowd System", animació de particules i altres eines més que interessants.

Segunda edición de este libro de MEL, quizas el mejor para aprender este lenguaje.

Nos podemos topar de entrada con un galimatias de letras y numeros que nos puede hacer renunciar, pero es seguir un poco adelante y ver que no es tan complejo y ver como podemos hacer nuestro propio "Crowd System", animación de particulas y otras herramientas mas que interesantes.


Thursday, December 14, 2006

Demo Reel 2006

Un resum de la feina feta en format video

Un resumen del trabajo realizado en formato video

Monday, December 04, 2006

CGSphere

Un exercici de la pàgina CGSphere on el tema es crear un model amb una esfera com a base, un fons i un punt de vista determinats. En aquest cas he fet un dau de 20 cares .

Un ejercicio de la página CGSphere donde el tema es crear un modelo a partir de una esfera como base, un fondo y un punto de vista determinados. En este caso he hecho un dado de 20 caras.

Saturday, November 18, 2006

Moderador en CG-NODE

Em plau comunicar la meva recent incorporació com a moderador al forum CG-Node. Página dedicada als gráfics per computadora.

Me place comunicar mi recién incorporación como moderador del foro CG-Node. Página dedicada a los gráficos por computadora.

Monday, August 21, 2006

primer MEL script

Aquest és el primer MEL (llenguatge de programació de Maya) que faig i que serveix per alguna cosa. Consisteix en una finestra on pots escollir l´eix on vols que s´aliníin els vertex seleccionats. Aquells que el vulgue provar, nomes cal que el copieu i executeu a l´Script editor de Maya, feu-me saber si hi ha algun error.

Este es el primer MEL (lenguaje de programación de Maya) que hago y que sirve para algo. Consiste en una ventana donde puedes escoger el eje donde quieres que se alineen los vertices seleccionados. Aquellos que lo querais probar, solo lo teneis que copiar y ejecutar en el Script editor de Maya, decidme si hay fallos.

MEL
Saturday, August 19, 2006

WIP: tests ZBrush, Mudbox

Més proves, ara amb els programes ZBrush i Mudbox, principalment estudis d´anatomia.

Mas pruebas, ahora con ZBrush y Mudbox, principalmente estudios de anatomia.


Panzer IV

Un Panzer IV de la segona guerra mundial. Vaig intentar fer una reproducció fidel del tanc.

Maya i Photoshop

Un Panzer IV de la segunda guerra mundial. Intenté hacer una reproducción fiel del tanque.

Maya y Photoshop.
Test de textura

Aixó es un test de textura sobre un model per a videojoc (el model no es meu). Es tracta d´un mapa de color de 2048 x 2048 i més de 120 capes en photoshop: base, llums, epidermis, dermis, porus, capilars, venes, cuir, taques, grans, ...

Esto es un test de textura sobre un modelo para videojuego (el modelo no es mio). Se trata de un mapa de color de 2048 x 2048 y mas de 120 capas en photoshop: base, luz, epidermis, dermis, poros, capilares, venas, cuero cabelludo, manchas, granos, ...
Low Poly

Una petita mostra de personatges en baixa poligonització, pensats principalment per a videojocs.

Programes: Maya, 3Dsmax, Zbrush (normal maps) i Photoshop.

Una pequeña muestra de personajes en baja poligonización, pensados principalmente para videojuegos.

Programas: Maya, 3Dsmax, Zbrush (normal maps) y Photoshop.Miscelania

Unes quantes imatges dels meus inicis en el món 3D. Programes usats: Maya i Photoshop.

Unas cuantas imagenes de mis inicios en el mundo 3D. Programas usados: Maya y Photoshop.
Forma Disseny

Una petita mostra de la feina feta a FormaDisseny durant el 2006, majoritariament arquitectura. Les imatges han estat fetes en 3DSMAX i renderitzades en VRay.

Una pequeña muestra del trabajo realizado en FormaDisseny durante el 2006, mayoritariamente arquitectura. Las imagenes han sido hechas con 3DSMAX y renderizadas con VRay.
DygraFilms

Aqui deixo una mostra de la feina que vaig fer a DYGRAFILMS durant el 2005, en la pel.lícula: "El sueño de una noche de San Juan". La meva principal feina era iluminar les escenes en Renderman que ja estaven animades i texturitzades.

Aquí dejo una muestra del trabajo realizado en DYGRAFILMS en el 2005, en la película: El sueño de una noche de San Juan. Mi trabajo consistia en iluminar las escenas con Renderman que ya venian animadas y texturizadas.Inici del Blog/ Inicio del blog 19-06-2006

Aquí publicaré algunes de les meves feines en 3D per a que les pugueu veure i comentar.

Aquí publicare algunos de mis trabajos 3D para que los podais ver y comentar.