Tuesday, June 05, 2007

Argentan, France COD2 custom map

Aquest es un mapa personalitzat per a Call of Duty 2. Fet en Radiant 2 i un mes de producció

Este es un mapa personalizado para Call of Duty 2. Hecho en Radiant 2 Y un mes de producción.