Saturday, August 19, 2006

Panzer IV

Un Panzer IV de la segona guerra mundial. Vaig intentar fer una reproducció fidel del tanc.

Maya i Photoshop

Un Panzer IV de la segunda guerra mundial. Intenté hacer una reproducción fiel del tanque.

Maya y Photoshop.
No comments: